Find Us

Y Glasshouse sits at the entrance to Bodnant Garden. There is no charge to enter the shop, Old Potting Shed or Cafe. Entrance to Bodnant Garden is free to National Trust members.

 • Address

  Y Glasshouse
  Bodnant Garden
  Bodnant Road, Tal-Y-Cafn
  Colwyn Bay LL28 5RE

 • Driving

  For visitors arriving by car there is ample free parking including blue badge holders spaces close to the entrance.

 • Public Transport

  Y Glasshouse is accessible by bus from Llandudno. With direct services departing from The Palladium daily. Please visit Arriva Bus for the latest timetable.

 • Cyfeiriad

  Y Glasshouse
  Bodnant Garden
  Bodnant Road, Tal-Y-Cafn
  Colwyn Bay LL28 5RE

 • Gyrru

  Ar gyfer ymwelwyr sy'n cyrraedd mewn car, mae digon o leoedd parcio am ddim gan gynnwys lleoedd i ddeiliaid bathodynnau glas yn agos at y fynedfa.

 • Trafnidiaeth Gyhoeddus

  Gellir cyrraedd Y Tŷ Gwydr ar fws o Landudno. Gyda gwasanaethau uniongyrchol yn gadael Y Palladium bob dydd. Ymwelwch â Bws Arriva am yr amserlen ddiweddaraf.